Toezeggingen

 

Particulieren

In het jaar 2019 werd voor een bedrag van € 451.834,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 58.212,- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Voor het jaar 2020 is er een  bedrag van € 471.000,-- begroot ten behoeve van particuliere hulpverlening. Hierin is een bedrag van € 60.000,-- begrepen ten gunste van het  ouderenbeleid.

 

Instellingen 

In 2019 hebben diverse instellingen voor een bedrag van € 206.040,-- aan hulp toegezegd gekregen.

Voor het jaar 2020  is er een bedrag van € 200.000,-- begroot ten behoeve van ondersteuning van diverse (projecten van) instellingen en organisaties.