Jacoba van Verschuerstichting

De Oude Doelen, koffiehuis en sociale woonvoorziening

De in 1965 opgerichte Jacoba van Verschuerstichting heeft het doel om hulp te bevorderen aan personen die in hun sociaal-maatschappelijke mogelijkheden beperkt zijn. Zij doet dit tegenwoordig vooral door de ter beschikking stelling van een huisvestingsvoorziening, zijnde het complex “De Oude Doelen” in de Doelenstraat 26-36 te Arnhem, dat gebruikt wordt door de RIBW (Regionale Instelling Beschermd Wonen) als koffie- en inloophuis, galerie en woonvoorziening en door Het Droombankje, een bijzonder thuislozenhuis.
In de loop van het jaar 2011 is vanuit continuïteitsoverwegingen het bestuur van de Jacoba van Verschuerstichting overgedragen aan de Sint Nicolai Broederschap. De besturen van deze twee stichtingen vormen derhalve een personele unie.