Slide 1

Zegel van Nicolai Broederschap (14e eeuw)
met Sint Nicolaas en de Heilige Geest

Wie zijn wij?

Maak kennis

Wie zijn wij

De Sint Nicolai Broederschap is een goede doelenfonds en bestaat al sinds 1351. Deze onafhankelijke stichting is oorspronkelijk een door christelijke naastenliefde opgerichte Broederschap, een gezelschap dat op basis van gelijkheid van alle betrokkenen zich inzet voor een ideëel doel. In de middeleeuwen was dat doel een gasthuis in Arnhem in stand houden ten behoeve van daklozen en zwervers. Tegenwoordig staat in de statuten als doel ‘het bevorderen van stoffelijke welstand en maatschappelijk welzijn’ en ‘steunverlening ter voorkoming van armoede of ter bevordering van elementaire maatschappelijke ontplooing’. In de statuten van de stichting staat als voorwaarde dat alleen inwoners van de gemeenten Arnhem, Duiven, Westervoort, Renkum, Rheden, Rozendaal en de voormalige gemeente Huissen gebruik kunnen maken van het fonds. Sinds honderden jaren ontvangen al vele personen en instellingen in deze gemeenten steun van de stichting.

Aanvullende hulp

Vroeger waren giften vooral bestemd voor eerste levensbehoeften. Vandaag de dag kunnen mensen aankloppen bij de overheid, die voorzieningen heeft als de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Bijzondere Bijstand. Maar als iemand ook daarvoor niet in aanmerking komt of die voorziening ontoereikend is, wat dan? Stel dat iemand geen fiets met trapondersteuning kan betalen of dat er onvoldoede geld is voor her-inrichting na een gedwongen verhuizing? In dit soort gevallen kan de Sint Nicolai Broederschap bijspringen. Want elk mens moet de kans krijgen een goed leven te leiden.

Verwijzers

Zo zijn er heel wat mensen die buiten hun schuld om in een financieel problematische situatie zitten. Hoe zij ons weten te vinden? Consulenten, therapeuten, welzijnswerkers, medewerkers van maatschappelijke en kerkelijke instellingen, maar ook buren of bekenden sturen ons aanvragen voor hulpbehoevenden. Daarnaast benaderen de diverse gemeenten ons over personen die hulp kunnen gebruiken.

Related Articles