Bureau

Medewerkers

De Sint Nicolai Broederschap voert de dagelijkse werkzaamheden uit door middel van het met de Dullertsstichting en de Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis gedeelde bureau, gevestigd aan de Jansbinnensingel 22 te Arnhem. Dit bureau staat onder leiding van een rentmeester/directeur. Daarnaast werken er drie financieel/ administratief medewerkers en drie sociaal dienstverleners, die de huisbezoeken afleggen en de rapportage verzorgen.

Medewerkers:

Mevrouw S. van der Veen, sociaal dienstverlener
Mevrouw N. Petiet, sociaal dienstverlener
H.J. Beltman, project adviseur
Mevrouw J. van Gestel, sociaal dienstverlener
Mevrouw L. Heinst, financieel/administratief medewerker
Mevrouw M. Megchelenbrink, financieel/administratief medewerker
Mevrouw N. Groot, administratief medewerker
Mr. M. Schellingerhout, rentmeester/directeur

Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit acht personen (deze worden vanouds ‘broeders’ genoemd), waaronder tenminste één arts. Het bestuur stelt het beleid van de stichting vast, dat wordt uitgevoerd door het bureau. Het bestuur neemt de uiteindelijke en definitieve beslissing over elke aanvraag. Een bezwaar indienen tegen deze beslissing is niet mogelijk.

Bestuursleden: 

jhr. drs. D. Laman Trip
dr. J.C. Bierens de Haan
F.J.A. Baron van Verschuer
mr. D.J. van Dijk
drs. R.M. van Hasselt
drs. E. Alberda van Ekenstein (penningmeester)
jhr. dr. E.W. van Valkenburg,   huismeester (voorzitter)
jhr. drs. F.W.A. Hooft Graafland (secretaris)

FIN

De Sint Nicolai Broederschap is aangesloten bij FIN, de vereniging van Fondsen In Nederland. Dit is een belangenvereniging van vermogensfondsen die goede doelen op uiteenlopende gebieden steunen.

ANBI

De Sint Nicolai Broederschap is door de fiscus aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de giften van de Sint Nicolai Broederschap aan derden vrij zijn van schenkingsbelasting. Schenkingen en erfenissen die de stichting zelf eventueel ontvangt, zijn ook vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.