Slide 1

Historische glazen die gebruikt worden bij speciale gelegenheden

Bureau en bestuur

Bureau

Medewerkers

Samen met de Dullertsstichting en Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis deelt de Stichting Sint Nicolai Broederschap een bureau dat de dagelijkse werkzaamheden uitvoert. Dit bureau is gevestigd aan de Jansbinnensingel 22 te Arnhem en staat onder leiding van een rentmeester/directeur. Het bureau bestaat naast de rentmeester uit drie financieel/ administratief medewerkers, drie sociaal dienstverleners en een project adviseur, die de huisbezoeken afleggen en de rapportages verzorgen:

 

Mr. M. Schellingerhout, rentmeester-directeur

Mevrouw N. Petiet, sociaal dienstverlener

De heer H.J. Beltman, project adviseur

Mevrouw J. van Gestel, sociaal dienstverlener

Mevrouw M. Smit, sociaal dienstverlener

Mevrouw L. Heinst, financieel/administratief medewerker

Mevrouw M. Megchelenbrink, financieel/administratief medewerker

Mevrouw N. Groot, administratief medewerker

Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit zeven personen (deze worden vanouds ‘broeders’ genoemd), waaronder tenminste één arts. Het bestuur stelt het beleid van de stichting vast, dat wordt uitgevoerd door het bureau. Het bestuur neemt de uiteindelijke en definitieve beslissing over elke aanvraag. Een bezwaar indienen tegen deze beslissing is niet mogelijk.

Bestuursleden: 

mr. D.J. van Dijk, huismeester (voorzitter)

Jhr. drs. E. Alberda van Ekenstein (secretaris)

Jhr. drs. D. Laman Trip (penningmeester)

Dr. J.C. Bierens de Haan

Drs. R.M. van Hasselt

Jhr. drs. E.W. van Valkenburg 

 Jhr. drs. F.W.A. Hooft Graafland,   

FIN

De Sint Nicolai Broederschap is aangesloten bij FIN, de vereniging van Fondsen In Nederland. Dit is een belangenvereniging van vermogensfondsen die goede doelen op uiteenlopende gebieden steunen.

ANBI

De Sint Nicolai Broederschap is door de fiscus aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de giften van de Sint Nicolai Broederschap aan derden vrij zijn van schenkingsbelasting. Schenkingen en erfenissen die de stichting zelf eventueel ontvangt, zijn ook vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Related Articles