Sint Nicolai Broederschap

‘Hulpverlening door de eeuwen heen’ dat is sinds jaar en dag het doel van de Sint Nicolai Broederschap. Al ruim 660 jaar helpen wij inwoners van Arnhem en omgeving die geen of weinig financiële armslag hebben. Mensen voor wie aanvullende hulp min of meer noodzakelijk is om mee te kunnen draaien in de samenleving. Denk aan ouderen die hun kapotte wasmachine of koelkast niet kunnen vervangen, gezinnen die hun versleten matrassen of bedden niet kunnen vernieuwen, kinderen die een schoolkamp dreigen mis te lopen of ondersteuning van dak- en thuislozen. Met een gift willen wij die mensen een steuntje in de rug bieden en hun sociale of maatschappelijke mogelijkheden vergroten. Deze hulp bieden wij aan zowel particulieren als instellingen.

 

Particulieren

Particulieren

De stichting helpt particulieren die financieel geen of weinig ruimte hebben en afhankelijk van hun maatschappelijke omstandigheden voor een gift in aanmerking komen.

Lees meer

Instellingen

Instellingen

De stichting steunt diverse organisaties die actief zijn op het gebied van welzijn en sociaal-maatschappelijk werk.

Lees meer

Ouderen

Ouderen

Senioren van 65 jaar en ouder kunnen in aanmerking komen voor (soms meerjarige) ondersteuning.

Lees meer

Sint Nicolaas giften

Sint Nicolaas giften

De stichting geeft financiële ondersteuning aan scholen met veel leerlingen uit achterstandsgebieden om het Sint Nicolaas feest te kunnen vieren.

Lees meer