Slide 1
ANBI

Wie helpen wij?  

Particulieren

Sommige mensen kunnen nauwelijks voorzien in hun primaire levensbehoeften. Een grote onvoorziene uitgave kan dan voor flinke problemen zorgen. Geld voor bepaalde primaire levensbehoeften is er gewoon niet. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe wasmachine of koelkast. Zij kunnen daardoor bovendien in een sociaal isolement terechtkomen. Particulieren met een te krap budget, die in deze situatie komen te verkeren, kunnen bij de Nicolai Broederschap voor materiële hulp aankloppen.

Instellingen

De stichting biedt ondersteuning aan diverse instellingen, waaronder zorg- en welzijnorganisaties, dagopvang, wijkorganisaties en vakantiekampen. Met onze bijdragen kunnen zij net dat beetje meer doen voor bewoners, cliënten of kinderen.

Ouderen

Veel senioren van 65 jaar en ouder moeten rond zien te komen van een bescheiden AOW, zonder aanvullend pensioen of andere extra’s. Dan is het een hele opluchting om een eenmalige of periodieke bijdrage (een zogenaamde 'preuve') te ontvangen voor bijzondere uitgaven. In geval van een periodieke bijdrage, bekijken wij na drie jaren de situatie opnieuw om een eventuele verlenging van deze bijdrage te beoordelen.

De Sint Nicolai Broederschap ondersteunt daarnaast regelmatig instellingen of projecten op het gebied van ouderenzorg en/of het stimuleren van sociaal contact tussen- en met ouderen en het voorkomen of beperken van eenzaamheid.

Sint Nicolaas giften

Het hedendaagse Sint Nicolaasfeest komt voort uit de overgeleverde tradities rondom de verering van de beschermheilige van de Sint Nicolai Broederschap: Nicolaas van Myra (die als bisschop in de 4 de eeuw aan de Zuidturkse kust zou hebben geleefd), bij ons bekend als Sint Nicolaas. Rond vijf december ondersteunen wij scholen met veel leerlingen uit gezinnen met een financiële achterstand om de viering van het Sinterklaasfeest mogelijk te maken. Op deze wijze steunen wij jaarlijks zo'n 7000 kinderen.

Sinds een aantal jaren wordt ook een bijdrage geleverd aan de viering van het Suikerfeest.

Related Articles