Wat doen wij?

Particulieren

De Sint Nicolai Broederschap geeft in principe geen contant geld. Onze hulp bestaat uit die goederen of diensten waarvoor de aanvragers bij ons aankloppen. Wat bieden wij particulieren zoal aan hulp?

  • Woninginrichting, zoals een speciaal matras, seniorenstoel, wasmachine, gordijnen of vloerbedekking.
  • Vervoer, zoals een elektrische fiets of treinkosten voor dringend familiebezoek.
  • Schoenen of kleding, denk bijvoorbeeld aan een babyuitzet of orthopedisch schoeisel.
  • Medische kosten, voor zover deze niet (geheel) vergoed worden door de zorgverzekeraar of bijzondere bijstand en die medisch noodzakelijk zijn.
  • Overbruggingsfinanciering, bijvoorbeeld ter voorkoming van huisuitzetting of afsluiting van gas, water en licht, of in geval van een noodzakelijke verhuizing: verhuis- en stofferingskosten.
  • Kosten van bijzonder opleidingen of cursussen, indien geen beroep kan worden gedaan op DUO.

Instellingen

De Sint Nicolai Broederschap werkt regelmatig samen met gemeentelijke en andere instellingen in het werkgebied. Meestal gaat dit om eenmalige bijdragen, samenwerking of projecten, zoals van het Rode Kruis, de Voedselbank of Het Kruispunt (opvang dak-en thuislozen). Om nog een paar voorbeelden te noemen: Jeugdland organiseert elk jaar verschillende activiteiten met onze bijdrage. Aan Stichting Leergeld schonken wij een bedrag voor fietsen en computers in het kader van onze deelname aan het project 'Arnhemse kinderen doen mee'. Het Petit Café van De Oranjerie in Dieren, een horecagelegenheid waar mensen met een beperking werkzaam zijn, ontving een bijdrage voor inrichting. En aan verpleeghuis Regina Pacis doneerden we een bedrag, bestemd voor de nieuwe inrichting en voor audiovisuele apparatuur voor ouderen. Ook helpen wij wijk- en buurtorganisaties, bijvoorbeeld met bijdragen om Cruyff Courts (voetbalveldjes) in te richten of een speeltuin aan te leggen.