Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2016 werd voor een bedrag van € 527.223,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 152.224,- besteed in het kader van het ouderenbeleid.
In het jaar 2017 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 21 november 2017) voor een bedrag van € 409.094,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 71.075,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In 2016 hebben diverse instellingen voor een bedrag van € 210.135,-- aan hulp toegezegd gekregen.
In het jaar 2017 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 21 november 2017) voor een bedrag van € 191.939,-- aan diverse instellingen toegezegd.