Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2018 werd voor een bedrag van € 481.706,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 57.241,- besteed in het kader van het ouderenbeleid.
In het jaar 2019 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van19 februari 2019) voor een bedrag van € 32.354,-- aan particuliere hulp verleend. En een bedrag van € 9.250,-- werd besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In 2018 hebben diverse instellingen voor een bedrag van € 328.956,-- aan hulp toegezegd gekregen.
In het jaar 2019 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 19 februari 2019) voor een bedrag van € 31.597,-- aan diverse instellingen toegezegd.