Samenwerking      

Drie in één

Ruim 50 jaar deelt de Sint Nicolai Broederschap het uitvoerende bureau met de Dullertsstichting. Sinds 1999 is daar ook de Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis bij aangesloten. De rentmeester/directeur en de medewerkers van het bureau zijn werkzaam voor de drie stichtingen. In de volksmond ook wel ‘De drie oude Arnhemse fondsen’ genoemd. De Dullertsstichting, opgericht in 1882, heeft vergelijkbare doelstellingen als de Sint Nicolai Broederschap en is actief in hetzelfde werkgebied. Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis, opgericht in 1583, richt zich op Arnhemse jongeren tot 25 jaar en op organisaties die zich met deze doelgroep bezighouden.

Hulpverlening

De stichtingen werken ook samen bij bepaalde activiteiten van gemeenten en instellingen (o.a. Rijnstad vakantiekampen, Rode Kruis, Attent Zorggroep, SIZA, RIBW en Stichting Leergeld). Het bureau verzorgt overleg en afstemming met de partijen onderling. Een mooi voorbeeld van samenwerking ligt in de financiering van de Seniorenadviseurs van de gemeente Arnhem. Deze adviseurs geven voorlichting over voorzieningen voor 65-plussers en bieden hulp bij het vinden van de juiste regelingen en voorzieningen.