Slide 1
Toezeggingen 2019-2020

Toezeggingen

 

Particulieren

In het jaar 2020 werd voor een bedrag van € 374.899,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 44.487,- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Voor het jaar 2021 is er een  bedrag van € 436.696,-- begroot ten behoeve van particuliere hulpverlening. Hierin is een bedrag van € 46.696,-- begrepen ten gunste van het  ouderenbeleid.

 

Instellingen 

In 2020 hebben diverse instellingen voor een bedrag van € 287.646,-- aan hulp toegezegd gekregen.

Voor het jaar 2021  is er een bedrag van € 200.000,-- begroot ten behoeve van ondersteuning van diverse (projecten van) instellingen en organisaties.

Related Articles